Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Lê Ngọc Hoa

09:20 | 12/07/2018

Ngày 10/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3525/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Lê Ngọc Hoa.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn