Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020

08:34 | 19/08/2019

Ngày 16/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 3518/UBND-ĐT về việc Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

06:08 | 12/08/2019

Ngày 12/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III và 6 tháng cuối năm 2019 tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ

06:04 | 12/08/2019

Ngày 12/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 3424/UBND-ĐT về việc Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III và 6 tháng cuối năm 2019 tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường Vành đai 3,5 đến đường liên khu vực số 2 nối 03 phân khu S1, S2, S3 thuộc tuyến đường nối đường 70 - xã Vân Canh - Khu đô thị Vườn Cam - Sơn Đồng, tỷ lệ 1/500 tại xã Vân Canh, Lại Yên và Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội

08:42 | 05/08/2019

Ngày 01/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4122/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường Vành đai 3,5 đến đường liên khu vực số 2 nối 03 phân khu S1, S2, S3 thuộc tuyến đường nối đường 70 - xã Vân Canh - Khu đô thị Vườn Cam - Sơn Đồng, tỷ lệ 1/500 tại xã Vân Canh, Lại Yên và Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

08:42 | 05/08/2019

Ngày 01/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghiêm túc, quyết liệt tổ chức thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố

01:00 | 01/08/2019

Ngày 26/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 3174/UBND-ĐT về việc nghiêm túc, quyết liệt tổ chức thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

10:34 | 01/08/2019

Ngày 29/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4052/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản thành phố Hà Nội

10:34 | 01/08/2019

Ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản thành phố Hà Nội.

Bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:08 | 26/07/2019

Ngày 23/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn