Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên (đoạn từ phố Hoa Lâm đến phố Kim Quan).

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên (đoạn từ phố Hoa Lâm đến phố Kim Quan).

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên (đoạn từ phố Hoa Lâm đến phố Kim Quan).

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy tổng kết giai đoạn (2008-2020), định hướng trong  các năm tiếp theo và tổ chức Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (nhiệm kỳ VI) trong năm 2020

12:39 | 06/01/2020

Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy tổng kết giai đoạn (2008-2020), định hướng trong các năm tiếp theo và tổ chức Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (nhiệm kỳ VI) trong năm 2020.

Công bố chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

12:39 | 06/01/2020

Ngày 02/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc công bố chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

03:13 | 31/12/2019

Ngày 31/12/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5793/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã

12:21 | 31/12/2019

Ngày 26/12/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 5735/UBND-ĐT về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

02:04 | 26/12/2019

Ngày 19/12/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch phối hợp số 258/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ; Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI

02:04 | 26/12/2019

Ngày 20/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch hành động số 260/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ; Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

02:03 | 26/12/2019

Ngày 23/12/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:58 | 26/12/2019

Ngày 25/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn