Thành lập Tổ công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp và vận hành thử toàn hệ thống của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp và vận hành thử toàn hệ thống của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

03:50 | 04/12/2020

Ngày 02/12/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5385/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp và vận hành thử toàn hệ thống của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất , kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục

04:18 | 27/11/2020

Ngày 25/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5497/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất , kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:18 | 27/11/2020

Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:17 | 27/11/2020

Ngày 26/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

10:35 | 25/11/2020

Ngày 23/11/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5435/UBND-ĐT về việc đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/500 (Điều chỉnh tổng thể Trung tâm văn hóa và Thể dục thể thao huyện Đông Anh) tại xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

10:31 | 25/11/2020

Ngày 24/11/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/500 (Điều chỉnh tổng thể Trung tâm văn hóa và Thể dục thể thao huyện Đông Anh) tại xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:38 | 23/11/2020

Ngày 18/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 tại xã Thượng Mỗ và xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

10:38 | 23/11/2020

Ngày 20/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5205/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 tại xã Thượng Mỗ và xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

10:38 | 23/11/2020

Ngày 20/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn