Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý IV năm 2020

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý IV năm 2020

12:48 | 29/10/2020

Ngày 23/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5090/UBND-ĐT về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý IV năm 2020.

Thành lập Tổ Công tác Thành phố triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; tham mưu các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài cho công tác xử lý rác thải Thành phố

12:47 | 29/10/2020

Ngày 27/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4828/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác Thành phố triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; tham mưu các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài cho công tác xử lý rác thải Thành phố

Kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ,... xây dựng sai phép, không phép, xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng trên địa bàn Thành phố theo Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17/01/2020

12:47 | 29/10/2020

Ngày 23/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5108/UBND-ĐT về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ,... xây dựng sai phép, không phép, xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng trên địa bàn Thành phố theo Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17/01/2020.

Chỉ đạo xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn

12:43 | 29/10/2020

Ngày 27/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5148/UBND-ĐT về việc chỉ đạo xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030

12:18 | 22/10/2020

Ngày 16/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông

11:39 | 21/10/2020

Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

09:43 | 20/10/2020

Ngày 16/10/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 4996/UBND-ĐT về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang

09:18 | 13/10/2020

Ngày 12/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4590/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

03:02 | 05/10/2020

Ngày 02/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn