Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cấu kiện phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, thể dục thể thao, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cấu kiện phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, thể dục thể thao, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

12:34 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cấu kiện phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, thể dục thể thao, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý IV năm 2019

08:09 | 22/11/2019

Ngày 05/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 4976/UBND-ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý IV năm 2019.

Ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08:08 | 22/11/2019

Ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

05:00 | 19/11/2019

Ngày 15/11/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ công tác liên ngành phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội

02:00 | 15/11/2019

Ngày 06/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6217/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phục vụ xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi nền đường tuyến Tỉnh lộ 429C, đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500

02:00 | 15/11/2019

Ngày 30/10/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6037/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi nền đường tuyến Tỉnh lộ 429C, đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500.

Thực hiện Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về quy định lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.

02:00 | 15/11/2019

Ngày 05/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 4982/UBND-ĐT về việc thực hiện Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về quy định lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:14 | 06/11/2019

Ngày 01/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài, tỷ lệ 1/500, tại các xã Bình Minh, Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội

03:14 | 06/11/2019

Ngày 31/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài, tỷ lệ 1/500, tại các xã Bình Minh, Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn