Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Trạm Trôi (bao gồm Trung tâm hành chính huyện), tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Trạm Trôi, các xã Kim Chung, Đức Giang, Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Trạm Trôi (bao gồm Trung tâm hành chính huyện), tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Trạm Trôi, các xã Kim Chung, Đức Giang, Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

08:02 | 07/12/2018

Ngày 05/12/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6609/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Trạm Trôi (bao gồm Trung tâm hành chính huyện), tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Trạm Trôi, các xã Kim Chung, Đức Giang, Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội - Lần I

04:08 | 29/11/2018

Công bố Danh mục 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội - Lần I.

Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom từ nút giao cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, tỷ lệ 1/500 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

11:01 | 27/11/2018

Ngày 26/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6435/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom từ nút giao cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, tỷ lệ 1/500 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Công tác lắp đặt, duy trì các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố

11:17 | 21/11/2018

Ngày 20/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5707/UBND-ĐT về việc công tác lắp đặt, duy trì các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố.

Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, phạm vi xây dựng nền tuyến đường vào Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500 tại các xã Tân Dân, Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

01:50 | 07/11/2018

Ngày 05/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6091/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, phạm vi xây dựng nền tuyến đường vào Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500 tại các xã Tân Dân, Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố

12:17 | 03/11/2018

Ngày 01/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 5366/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố.

Thành lập Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội

03:14 | 02/11/2018

Ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5764/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

11:48 | 29/10/2018

Ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

12:15 | 25/10/2018

Ngày 23/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 5155/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn