Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm

02:26 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm.

Phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

12:44 | 06/04/2021

Ngày 31/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 922/UBND-ĐT về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

12:42 | 06/04/2021

Ngày 05/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn Thành phố

12:42 | 06/04/2021

Ngày 01/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 946/UBND-ĐT về công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:31 | 01/04/2021

Ngày 30/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Hà Nội

03:59 | 25/03/2021

Ngày 22/3/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Hà Nội.

Kiện toàn thành viên Ủy ban điều phối chung (JCC) dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

03:58 | 25/03/2021

Ngày 24/3/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ủy ban điều phối chung (JCC) dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

03:12 | 18/03/2021

Ngày 15/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 742/UBND-ĐT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

03:11 | 18/03/2021

Ngày 15/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 742/UBND-ĐT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn