Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:44 | 21/11/2022

Ngày 15/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khắc phục tồn tại, hạn chế trông công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:42 | 21/11/2022

Ngày 17/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trông công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành quy định về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

11:28 | 24/10/2022

Ngày 20/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 3955/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Triển khai Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:37 | 18/10/2022

Ngày 05/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về việc triển khai Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

09:29 | 18/10/2022

Ngày 17/10/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3886/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:54 | 14/10/2022

Ngày 07/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND về việc triển khai công tác Y tế trường học năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:41 | 12/10/2022

Ngày 10/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

12:09 | 06/10/2022

Ngày 03/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 3627/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

12:07 | 06/10/2022

Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đồng ký ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBNDTPHN-UBNDHY-UBNDBN về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn