Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

03:36 | 22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Công văn số 234/UBND-SXD về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quản lý, sử dụng bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

03:36 | 22/01/2021

Ngày 20/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Công văn số 217/UBND-ĐT về việc quản lý, sử dụng bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

03:36 | 22/01/2021

Ngày 20/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 218/UBND-ĐT về việc phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

01:32 | 20/01/2021

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 197/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

Tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai

08:51 | 18/01/2021

Ngày 14/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 116/UBND-ĐT về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai.

Triển khai các biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố

03:40 | 11/01/2021

Ngày 06/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 53/UBND-ĐT về việc triển khai các biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

04:16 | 30/12/2020

Ngày 29/12/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 5906/UBND-ĐT về việc thực hiện Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, An toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021

05:25 | 25/12/2020

Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công văn số 5769/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, An toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

05:24 | 25/12/2020

Ngày 24/12/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công văn số 5842/UBND-ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn