Kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

08:12 | 22/09/2023

Ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4723/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh

05:17 | 18/09/2023

Ngày 14/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4618/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy

04:28 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy.

Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất

09:40 | 13/09/2023

Ngày 07/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

08:57 | 11/09/2023

Ngày 08/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phúc Thọ

11:15 | 06/09/2023

Ngày 25/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phúc Thọ.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai

11:13 | 06/09/2023

Ngày 25/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4257/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Sơn Tây

11:11 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Sơn Tây.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Vì

11:11 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4291/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Vì.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn