Tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 của UBND Thành phố đối với nội dung về "Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn Thành phố"

Tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 của UBND Thành phố đối với nội dung về "Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn Thành phố"

11:33 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 847/UBND-TNMT về việc tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 của UBND Thành phố đối với nội dung về "Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn Thành phố".

Đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:26 | 23/03/2023

Ngày 16/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 695/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

03:16 | 23/03/2023

Ngày 20/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tăng cường công tác quản lý, duy trì và đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố

03:09 | 23/03/2023

Ngày 21/3/2023, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành Công văn số 752/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì và đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố.

Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:48 | 23/03/2023

Ngày 20/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

12:01 | 14/03/2023

Ngày 13/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

06:26 | 10/03/2023

Ngày 06/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 572/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025

06:16 | 10/03/2023

Ngày 08/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng trên địa bàn Thành phố

03:42 | 24/02/2023

Ngày 20/02/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 414/UBND-TNMT về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng trên địa bàn Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn