Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên

04:29 | 14/11/2022

Ngày 08/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4321/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàn Kiếm

11:50 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàn Kiếm.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Oai

11:49 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4002/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Oai.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn

11:49 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4004/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mê Linh

11:48 | 26/10/2022

Ngày 25/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mê Linh.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông

11:47 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4003/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín

11:46 | 26/10/2022

Ngày 25/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng

08:10 | 25/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 3960/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy

08:10 | 25/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn