Phê duyệt Điều lệ Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Phê duyệt Điều lệ Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

01:21 | 03/04/2020

Ngày 23/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

01:21 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của Viễn Thông Hà Nội

01:21 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của Viễn Thông Hà Nội.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo năm 2019

01:18 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo năm 2019.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

01:17 | 03/04/2020

Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020

01:17 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020.

Thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2020

01:17 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2020.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:17 | 03/04/2020

Ngày 27/3/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội

01:17 | 03/04/2020

Ngày 26/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn