Khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện năm 2023

Khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện năm 2023

12:55 | 11/10/2023

Ngày 06/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5081/QĐ-UBND về việc khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Phê duyệt kết quả Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023

12:55 | 11/10/2023

Ngày 06/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5077/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023.

Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

11:38 | 11/10/2023

Ngày 06/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UBND về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).

Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023)

05:55 | 06/10/2023

Ngày 03/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4965/QĐ-UBND về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023) và khen thưởng thành tích trong triển khai xây dựng công trình.

Khen thưởng tập thể, cá nhân trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

05:55 | 06/10/2023

Ngày 02/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4938/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phục vụ sự kiện văn hóa trên địa bàn Thành phố

05:55 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4993/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phục vụ sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ Công tác rà soát, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước

05:55 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4992/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác rà soát, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu của Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

05:51 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu của Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023

05:39 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5046/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn