Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

10:30 | 21/01/2020

Ngày 08/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

10:30 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

10:30 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Hai Bà Trưng có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

10:30 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Hai Bà Trưng có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

10:30 | 21/01/2020

Ngày 08/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của huyện Mê linh, thành phố Hà Nội

10:30 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của huyện Mê linh, thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 đối với cá nhân của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

10:30 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 đối với cá nhân của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

10:29 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội

10:29 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn