Khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

Khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

11:20 | 21/01/2019

Ngày 17/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội

11:20 | 21/01/2019

Ngày 17/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố

11:20 | 21/01/2019

Ngày 17/01/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 262/UBND-TKBT về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đối với ông Phạm Tiến Dũng

11:15 | 21/01/2019

Ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc Tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đối với ông Phạm Tiến Dũng.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội nhân dịp tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023)

09:45 | 18/01/2019

Ngày 09/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội nhân dịp tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023).

Khen thưởng thành tích công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018

09:45 | 18/01/2019

Ngày 09/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Khen thưởng thành tích thực hiện các chuyên đề của Hội đồng nhân dân năm 2018

09:45 | 18/01/2019

Ngày 17/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích thực hiện các chuyên đề của Hội đồng nhân dân năm 2018.

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội

09:44 | 18/01/2019

Ngày 16/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

09:44 | 18/01/2019

Ngày 16/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn