Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

06:09 | 12/08/2019

Ngày 08/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng đối với ông Lương Đỗ Quân

06:09 | 12/08/2019

Ngày 02/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4143/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng đối với ông Lương Đỗ Quân.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội

06:09 | 12/08/2019

Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4250/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Minh Quang đối với ông Nguyễn Duy Bỉnh

06:09 | 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4270/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Minh Quang đối với ông Nguyễn Duy Bỉnh.

Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đối với ông Trần Trung Hiếu

06:09 | 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đối với ông Trần Trung Hiếu.

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc Lợi đối với ông Nguyễn Quý Xuân

06:09 | 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4269/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc Lợi đối với ông Nguyễn Quý Xuân.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Tiến Thăng

06:08 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Tiến Thăng.

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố (SIPAS) năm 2019

06:08 | 12/08/2019

Ngày 06/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố (SIPAS) năm 2019.

Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020

06:07 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn