Điều động và bổ nhiệm cán bộ

Điều động và bổ nhiệm cán bộ

11:35 | 12/08/2020

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất đối với ông Trần Anh Tú.

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 254/TB-VPCP ngày 26/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

11:35 | 12/08/2020

Ngày 10/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3776/UBND-NC về việc triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 254/TB-VPCP ngày 26/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

09:36 | 07/08/2020

Ngày 05/8/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Hoàng Mai năm 2020

12:21 | 06/08/2020

Ngày 05/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Hoàng Mai năm 2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10:24 | 06/08/2020

Ngày 04/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 01/CV-HĐPHPBGPL về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

10:24 | 06/08/2020

Ngày 05/8/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

10:23 | 06/08/2020

Ngày 05/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

10:23 | 06/08/2020

Ngày 05/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Văn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

10:02 | 05/08/2020

Ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Văn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn