Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia phong trào thi đua "Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017-2022

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia phong trào thi đua "Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017-2022

08:24 | 28/11/2022

Ngày 21/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4572/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia phong trào thi đua "Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017-2022.

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đối với ông Tạ Văn Tường

08:24 | 28/11/2022

Ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4559/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đối với ông Nguyễn Công Đại

08:24 | 28/11/2022

Ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Lê Hoàng

08:24 | 28/11/2022

Ngày 22/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4597/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Diễm Hằng

08:23 | 28/11/2022

Ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4561/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Điều động ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

08:23 | 28/11/2022

Ngày 03/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND về việc điều động công chức.

Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

08:23 | 28/11/2022

Ngày 22/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4580/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08:22 | 28/11/2022

Ngày 22/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

08:22 | 28/11/2022

Ngày 23/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn