Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

10:38 | 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

10:38 | 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người” trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:38 | 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

02:18 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Phân loại lại đơn vị hành chính phường Phúc Đồng, quận Long Biên từ đơn vị hành chính phường loại II lên đơn vị hành chính phường loại I

02:15 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính phường Phúc Đồng, quận Long Biên từ đơn vị hành chính phường loại II lên đơn vị hành chính phường loại I.

Phân loại lại đơn vị hành chính xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II

02:15 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II.

Phân loại lại đơn vị hành chính xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ là đơn vị hành chính xã loại II

02:15 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ là đơn vị hành chính xã loại II.

Phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II

02:14 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

02:13 | 15/04/2021

Ngày 09/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn