Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội

09:31 | 25/10/2021

Ngày 19/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Triển khai, thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

09:31 | 25/10/2021

Ngày 21/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2021

04:28 | 21/10/2021

Ngày 21/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4521/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2021.

Đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2021

04:28 | 21/10/2021

Ngày 21/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về việc đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2021.

Công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

03:30 | 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021.

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

03:29 | 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4512/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có đóng góp, hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Dioxin trên địa bàn Thành phố, nhân dịp kỷ niệm 60 năm "Thảm họa da cam Việt Nam"

06:09 | 20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4493/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có đóng góp, hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Dioxin trên địa bàn Thành phố, nhân dịp kỷ niệm 60 năm "Thảm họa da cam Việt Nam".

Thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp trên địa bàn Thành phố

06:06 | 20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3605/UBND-NC về việc thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp trên địa bàn Thành phố.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

11:07 | 20/10/2021

Ngày 18/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4472/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn