Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

11:34 | 31/03/2023

Ngày 24/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO thành phố Hà Nội

11:34 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

11:33 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

11:32 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công văn số 859/UBND-NC về việc nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025

08:25 | 28/03/2023

Ngày 22/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội năm 2022

08:25 | 28/03/2023

Ngày 24/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội năm 2022.

Tổ chức Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

08:22 | 28/03/2023

Ngày 24/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố

08:22 | 28/03/2023

Ngày 24/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố.

Tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" cho các xã, phường, thị trấn có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022

08:20 | 28/03/2023

Ngày 24/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" cho các xã, phường, thị trấn có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn