Giải thể Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Giải thể Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

12:48 | 29/10/2020

Ngày 26/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4786/QĐ-UBND về việc giải thể Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020

12:48 | 29/10/2020

Ngày 26/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

12:47 | 29/10/2020

Ngày 26/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 5126/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Cho phép Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam đặt Văn phòng đại diện

12:47 | 29/10/2020

Ngày 26/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4788/QĐ-UBND về việc cho phép Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

12:47 | 29/10/2020

Ngày 27/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4825/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhân dịp Đại hội Liên minh Hợp tác xã Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

12:44 | 29/10/2020

Ngày 28/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4855/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhân dịp Đại hội Liên minh Hợp tác xã Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

12:44 | 29/10/2020

Ngày 28/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4836/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

12:43 | 29/10/2020

Ngày 28/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4837/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

12:43 | 29/10/2020

Ngày 28/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4839/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn