Phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan công an và Cơ quan Đăng ký hộ tịch

Phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan công an và Cơ quan Đăng ký hộ tịch

03:50 | 04/12/2020

Ngày 02/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 5608/UBND-NC về việc phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan công an và Cơ quan Đăng ký hộ tịch.

Khen thưởng cho cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

03:48 | 04/12/2020

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5400/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tuyên truyền nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2020)

03:47 | 04/12/2020

Ngày 03/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về việc tuyên truyền nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2020).

Khen thưởng thành tích trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2020

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2020.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5320/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020)

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5319/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020).

Khen thưởng cho cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5316/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu và phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5318/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu và phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế đối với ông Hoàng Trần Thanh

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5329/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế đối với ông Hoàng Trần Thanh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn