Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

03:37 | 22/01/2021

Ngày 20/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

03:37 | 22/01/2021

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

03:37 | 22/01/2021

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Khen thưởng các tập thể thuộc huyện Phú Xuyên có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020

03:37 | 22/01/2021

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể thuộc huyện Phú Xuyên có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Quốc Oai có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020

03:37 | 22/01/2021

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Quốc Oai có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

03:37 | 22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

03:37 | 22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Sở Xây dựng Hà Nội

03:37 | 22/01/2021

Ngày 20/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Hoàn Kiếm có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020

03:37 | 22/01/2021

Ngày 20/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Hoàn Kiếm có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn