Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố

Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố

04:14 | 22/09/2023

Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

04:14 | 22/09/2023

Ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Khen thưởng thành tích trong 02 năm thực hiện phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025

05:17 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4643/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong 02 năm thực hiện phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4641/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4640/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Tặng danh hiệu Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” khối Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã năm học 2022-2023

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4656/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” khối Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã năm học 2022-2023.

Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ

11:12 | 15/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

04:31 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4553/QĐ-UBND về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Đề án tự chủ của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2023-2025

04:30 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2023-2025.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn