Khen thưởng thành tích trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Khen thưởng thành tích trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

10:11 | 15/07/2020

Ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020.

Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 thuộc quận Cầu Giấy

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2824/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 thuộc quận Cầu Giấy.

Khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tiền Phong

10:11 | 15/07/2020

Ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tiền Phong.

Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 thuộc huyện Sóc Sơn

10:11 | 15/07/2020

Ngày 07/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 thuộc huyện Sóc Sơn.

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố

10:11 | 15/07/2020

Ngày 07/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 2914/UBND-BTCD về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

10:11 | 15/07/2020

Ngày 06/7/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn