Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5557/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5656/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5636/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đoàn Thịnh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế.

Khen thưởng thành tích sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới (2014-2019)

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5648/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới (2014-2019).

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5670/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

09:01 | 17/10/2019

Ngày 10/10/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4499/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

09:00 | 17/10/2019

Ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước tại xã Sen Chiểu - huyện Phúc Thọ

08:59 | 17/10/2019

Ngày 14/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5742/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước tại xã Sen Chiểu - huyện Phúc Thọ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn