Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội

06:35 | 12/08/2022

Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ (1822-2022)

02:12 | 12/08/2022

Ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ (1822-2022).

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

02:11 | 12/08/2022

Ngày 10/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 03 cá nhân thuộc Công an Thành phố Hà Nội

07:17 | 10/08/2022

Ngày 02/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”

07:17 | 10/08/2022

Ngày 08/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội"

09:07 | 08/08/2022

Ngày 03/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Tăng cường công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành phố

09:07 | 08/08/2022

Ngày 26/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 2390/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành phố.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cho 02 cá nhân thuộc Công an quận Đống Đa

09:05 | 08/08/2022

Ngày 02/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022 cho 15 cá nhân trên địa bàn Thành phố

09:04 | 08/08/2022

Ngày 02/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn