Khen thưởng học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh đỗ đại học điểm cao năm học 2018-2019

Khen thưởng học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh đỗ đại học điểm cao năm học 2018-2019

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6748/QĐ-UBND về việc khen thưởng học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh đỗ đại học điểm cao năm học 2018-2019.

Khen thưởng thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6747/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6750/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6744/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6749/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật và Thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019

12:34 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6741/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật và Thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019.

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội năm 2019

12:34 | 27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6782/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội năm 2019.

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính, thuộc Sở Tài chính năm 2019

12:34 | 27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6781/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính, thuộc Sở Tài chính năm 2019.

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2019

12:32 | 27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6791/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Ban Quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn