Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chỉnh trang đô thị

04:27 | 02/03/2010

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội.

 

Đây là cơ quan đầu mối giúp UBND Thành phố chỉ đạo công tác cải tạo, chỉnh trang và vệ sinh môi trường đô thị; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị phục vụ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và những năm tiếp theo, từ các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

 

Ngoài nhiệm vụ thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội thành, đầu tư cải tạo khu vực ngoại thành gắn kết phát triển đô thị và xây dựng nông thôn, Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội còn có nhiệm vụ duy tu, cải tạo, chỉnh trang kiến trúc các công trình mặt phố, tuyến phố, khu dân cư, quảng trường, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường theo danh mục kế hoạch hàng năm được UBND Thành phố giao.

 

Thùy Trang


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn