Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

05:27 | 13/01/2023

Ngày 11/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Công nhận 04 làng đạt danh hiệu "Làng nghề Hà Nội"

08:43 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 5346/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

08:42 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023

08:42 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về việc thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023.

Tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2023

08:41 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2023.

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

11:48 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng

05:01 | 14/09/2022

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Điều chỉnh Thành viên Hội động đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:41 | 27/05/2022

Ngày 26/5/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Thành viên Hội động đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2022

11:40 | 08/04/2022

Ngày 07/4/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn