Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

08:41 | 29/05/2023

Ngày 09/5/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội đến năm 2025

10:11 | 24/04/2023

Ngày 20/4/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành văn bản số 128/KH-UBND về Kế hoạch công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội đến năm 2025.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

05:36 | 13/04/2023

Ngày 12/4/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

05:27 | 13/01/2023

Ngày 11/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Công nhận 04 làng đạt danh hiệu "Làng nghề Hà Nội"

08:43 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 5346/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

08:42 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023

08:42 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về việc thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023.

Tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2023

08:41 | 03/01/2023

Ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2023.

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

11:48 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn