Điều chỉnh thành viên Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố

Điều chỉnh thành viên Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố

09:09 | 12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4411/QĐ-UBND điều chỉnh thành viên Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố.

Phân hạng chợ trên địa bàn huyện Đông Anh và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:15 | 18/12/2019

Ngày 13/12/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 7076/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Đông Anh và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đôn đốc khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác Quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

11:27 | 11/10/2018

Ngày 11/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 4942/UBND-KT về việc đôn đốc khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác Quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố.

Đôn đốc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

09:32 | 30/07/2018

Ngày 25/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3383/UBND-KT về việc đôn đốc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố sau giám sát đầu tư

07:36 | 05/12/2017

Ngày 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 6153/UBND-KT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố sau giám sát đầu tư.

Tăng cường tiết kiệm điện

08:00 | 22/11/2017

Ngày 20/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện.

Đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố

10:36 | 11/10/2017

Ngày 09/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 4937/UBND-KT đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.

Giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:25 | 06/09/2017

Ngày 05/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

09:11 | 20/04/2017

Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn