Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

11:48 | 26/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng

05:01 | 14/09/2022

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Điều chỉnh Thành viên Hội động đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:41 | 27/05/2022

Ngày 26/5/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Thành viên Hội động đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2022

11:40 | 08/04/2022

Ngày 07/4/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2022.

Điều chỉnh thành viên Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố

09:09 | 12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4411/QĐ-UBND điều chỉnh thành viên Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố.

Phân hạng chợ trên địa bàn huyện Đông Anh và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:15 | 18/12/2019

Ngày 13/12/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 7076/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Đông Anh và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đôn đốc khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác Quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

11:27 | 11/10/2018

Ngày 11/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 4942/UBND-KT về việc đôn đốc khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác Quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố.

Đôn đốc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

09:32 | 30/07/2018

Ngày 25/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3383/UBND-KT về việc đôn đốc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố sau giám sát đầu tư

07:36 | 05/12/2017

Ngày 02/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 6153/UBND-KT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố sau giám sát đầu tư.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn