Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

01:17 | 03/04/2020

Ngày 13/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 163/UBND-THCB về việc thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố

01:14 | 03/04/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải

12:44 | 27/02/2020

Ngày 24/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 593/UBND-TKBT về việc tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

08:07 | 20/01/2020

Ngày 15/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 209/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Báo cáo dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020

08:02 | 11/12/2019

Thực hiện công khai dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020 trình HĐND Thành phố, Cổng thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội đăng tải Báo cáo dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai Kế hoạch về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

08:00 | 11/12/2019

Ngày 04/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5416/UBND-TH về việc triển khai Kế hoạch về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11-15/11/2019

04:56 | 19/11/2019

Ngày 19/11/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5170/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11-15/11/2019.

Tổ chức thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành phố

10:31 | 04/11/2019

Ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 4798/UBND-KSTT về việc Tổ chức thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành phố.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo  Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

02:37 | 01/11/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn