Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo

11:13 | 15/09/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn hồ sơ dự thảo Đề cương Nghị quyết tại file đính kèm.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố

04:31 | 14/09/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Đề cương Nghị quyết tại file đính kèm.

Chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Thanh Xuân

09:38 | 13/09/2023

Ngày 13/9/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn hỏa tốc số 2944/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 37, ngách 29/70 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc Quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố

08:27 | 25/08/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu Dự thảo Quyết định tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định UBND Thành phố quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

03:40 | 08/08/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Quyết định UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố.

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội.

02:12 | 04/08/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu hồ sơ Dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định chính sách đặc thù thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện; chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:19 | 27/07/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách đặc thù thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện; chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm.

Thông báo treo cờ Tổ quốc

09:58 | 20/07/2023

Ngày 19/7/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 681/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Kiểm tra, xử lý thông tin Báo nêu

04:09 | 05/07/2023

Ngày 30/6/2023, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7294/VP-KGVX gửi UBND quận Thanh Xuân về việc xử lý thông tin Báo nêu.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn