Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2019

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2019

04:28 | 27/12/2018

Ngày 25/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 6312/UBND-TH về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2019.

Triển khai kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

04:26 | 27/12/2018

Ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 6326/UBND-TH về việc triển khai kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí Tại phiên họp giao ban Quý IV/2018 của UBND Thành phố

02:43 | 21/12/2018

Ngày 21/12/2018, Thực hiện Quy chế làm việc UBND Thành phố, UBND chủ trì Hội nghị giao ban Trực tuyến UBND Thành phố quý IV năm 2018 để thảo luận về các nội dung sau:

10:01 | 14/12/2018

Ban Tiếp công dân Thành phố thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 của lãnh đạo UBND Thành phố.

Thông cáo báo chí về kết quả hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 11/2018

05:24 | 30/11/2018

Thông cáo báo chí về kết quả hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 11/2018.

05:18 | 30/11/2018

Ngày 29/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5871/UBND-TKBT về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ.

Thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí tại phiên họp giao ban tháng 11/2018 của UBND Thành phố

03:43 | 29/11/2018

Thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí tại phiên họp giao ban tháng 11/2018 của UBND Thành phố.

11:46 | 13/11/2018

Ngày 09/11/2018, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 5501/UBND-THCB về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố

11:45 | 13/11/2018

Ngày 09/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn