Thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố

Thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố

06:07 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3344/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố.

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

06:04 | 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 3395/UBND-TKBT về việc Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Thực hiện Thông báo Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI

07:12 | 26/07/2019

Ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3100/UBND-TKBT về việc thực hiện Thông báo Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI.

Thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy Quý II/2019

07:09 | 26/07/2019

Ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3101/UBND-TKBT về việc thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy Quý II/2019.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

12:42 | 18/06/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định biên chế, mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên tại Khu điều trị phong Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06:11 | 30/05/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Phụ lục số 03 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06:08 | 30/05/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

07:23 | 09/05/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và quy định các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2025.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11:57 | 03/05/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn