Lấy ý kiến đóng góp về hồ sơ xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Lấy ý kiến đóng góp về hồ sơ xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

09:30 | 16/06/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố

02:22 | 05/06/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua chủ trương Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Lấy ý kiến đóng góp về  Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

02:21 | 05/06/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

09:42 | 01/06/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm.

Thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố

02:12 | 28/05/2020

Ngày 06/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 377/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:47 | 14/05/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Lấy ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:47 | 14/05/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức trực và thông tin tình hình dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

05:44 | 29/04/2020

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1594/UBND-TH về việc tổ chức trực và thông tin tình hình dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

01:17 | 03/04/2020

Ngày 13/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 163/UBND-THCB về việc thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn