Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:47 | 14/05/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Lấy ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:47 | 14/05/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức trực và thông tin tình hình dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

05:44 | 29/04/2020

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1594/UBND-TH về việc tổ chức trực và thông tin tình hình dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

01:17 | 03/04/2020

Ngày 13/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 163/UBND-THCB về việc thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố

01:14 | 03/04/2020

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải

12:44 | 27/02/2020

Ngày 24/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 593/UBND-TKBT về việc tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

08:07 | 20/01/2020

Ngày 15/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 209/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Báo cáo dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020

08:02 | 11/12/2019

Thực hiện công khai dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020 trình HĐND Thành phố, Cổng thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội đăng tải Báo cáo dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai Kế hoạch về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

08:00 | 11/12/2019

Ngày 04/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5416/UBND-TH về việc triển khai Kế hoạch về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn