Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Đề cương Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Đề cương Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:03 | 07/10/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Đề cương Nghị quyết về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Đề cương Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06:25 | 03/10/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Đề cương Nghị quyết về việc Quy định nội dung chi, mức chi đối với học sinh Hà Nội tham gia các kỳ thi quốc tế tổ chức tại nước ngoài.

Thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố

06:07 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3344/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố.

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

06:04 | 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 3395/UBND-TKBT về việc Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Thực hiện Thông báo Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI

07:12 | 26/07/2019

Ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3100/UBND-TKBT về việc thực hiện Thông báo Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI.

Thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy Quý II/2019

07:09 | 26/07/2019

Ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3101/UBND-TKBT về việc thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy Quý II/2019.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

12:42 | 18/06/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định biên chế, mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên tại Khu điều trị phong Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06:11 | 30/05/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Phụ lục số 03 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06:08 | 30/05/2019

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn