Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

04:26 | 24/03/2010

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2010 trên địa bàn Hà Nội đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp và bảo vệ môi trường, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND các cấp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

UBND các huyện, thị xã có rừng và đất lâm nghiệp (Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sơn Tây) tiếp tục tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng; đồng thời hướng dẫn kiến thức PCCC rừng cho nhân dân địa phương.

 

Tăng cường hoạt động của các Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng từ huyện xuống các cơ sở; Chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác cảnh báo, dự báo và kiểm soát lửa rừng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng triển khai các biện pháp PCCC rừng và chuẩn bị các phương tiện chuyên môn ứng cứu tại chỗ, phối hợp kịp thời, có hiệu quả các lực lượng liên ngành tham gia chữa cháy rừng khi có sự cố xảy ra…

 

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các cấp và chỉ đạo, kiểm tra các Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng từ huyện, thị xã xuống cơ sở, có sự phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội về công tác này. Đồng thời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác PCCC rừng đối với đối với UBND các xã có rừng, các chủ rừng và các đơn vị đóng tại địa phương; Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, canh gác bảo vệ rừng trong suốt các tháng mùa khô.

 

Đặng Huyền


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn