Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

04:57 | 27/09/2023

Ngày 27/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Văn bản số 239/KH-UBND về Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023

11:03 | 26/09/2023

Ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

10:54 | 26/09/2023

Ngày 25/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường trung học cơ sở tại Hà Nội”

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường trung học cơ sở tại Hà Nội” do Tổ chức Adoptionscentrum Thụy Điển (ACS) – Văn phòng Đại diện tại Hà Nội tài trợ.

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

04:29 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023

04:28 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023.

Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

09:39 | 13/09/2023

Ngày 07/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023

09:38 | 13/09/2023

Ngày 11/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4520/QĐ-UBND về việc công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023.

Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội”

08:58 | 11/09/2023

Ngày 06/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Tổ chức Holt International Children Service Inc – Mỹ tài trợ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn