Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020

01:21 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020".

Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn Thành phố

01:21 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn Thành phố (đợt 2).

Công nhận các quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019

01:21 | 03/04/2020

Ngày 11/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc công nhận các quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019.

Chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

01:21 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1137/QĐ-UBND về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

01:18 | 03/04/2020

Ngày 24/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

01:18 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao tại các giải thi đấu trong nước, quốc tế và khuyết tật năm 2019

01:17 | 03/04/2020

Ngày 23/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao tại các giải thi đấu trong nước, quốc tế và khuyết tật năm 2019.

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid 19)

01:17 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 272/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid 19) (tại phiên họp số 22).

Tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay

01:17 | 03/04/2020

Ngày 21/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 948/UBND-KGVX về việc tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn