Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

06:35 | 12/08/2022

Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 2594/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.

Phê duyệt chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022

06:35 | 12/08/2022

Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022.

Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười" trên địa bàn thành phố Hà Nội

06:35 | 12/08/2022

Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:12 | 12/08/2022

Ngày 21/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:12 | 12/08/2022

Ngày 05/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022 - 2025

07:17 | 10/08/2022

Ngày 05/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022 - 2025.

Đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

07:17 | 10/08/2022

Ngày 08/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19

07:16 | 10/08/2022

Ngày 09/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Phê duyệt tiếp tục thực hiện nội dung văn kiện dự án Nhà trẻ em xã Phú Châu, huyện Ba Vì do Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (YWAM)/Thụy Sỹ tài trợ

09:05 | 08/08/2022

Ngày 03/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp tục thực hiện nội dung văn kiện dự án Nhà trẻ em xã Phú Châu, huyện Ba Vì do Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (YWAM)/Thụy Sỹ tài trợ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn