Phối hợp rà soát thông tin cư trú trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024

Phối hợp rà soát thông tin cư trú trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024

11:34 | 31/03/2023

Ngày 27/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 838/UBND-KGVX về việc phối hợp rà soát thông tin cư trú trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.

Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:33 | 31/03/2023

Ngày 24/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

11:33 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ

11:30 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ.

Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023

11:06 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1793/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023.

Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Khí sinh học cho ngành chăn nuôi phát thải thấp” do Tổ chức Netherlands Development Organization tài trợ

11:06 | 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Khí sinh học cho ngành chăn nuôi phát thải thấp” do Tổ chức Netherlands Development Organization tài trợ.

Phê duyệt Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

11:04 | 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Cho phép Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất sử dụng địa danh "Thạch Thất" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Bưởi Thạch Thất" cho sản phẩm bưởi và dịch vụ mua bán bưởi của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

11:04 | 31/03/2023

Ngày 29/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất sử dụng địa danh "Thạch Thất" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Bưởi Thạch Thất" cho sản phẩm bưởi và dịch vụ mua bán bưởi của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Cho phép Ủy ban nhân dân xã Tích Giang sử dụng địa danh "Tích Giang" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Du lịch Tích Giang" cho các dịch vụ du lịch ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

11:04 | 31/03/2023

Ngày 29/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Tích Giang sử dụng địa danh "Tích Giang" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Du lịch Tích Giang" cho các dịch vụ du lịch ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn