Thành lập Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2022

Thành lập Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2022

08:23 | 28/11/2022

Ngày 21/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4573/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2022.

Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV)

08:22 | 28/11/2022

Ngày 22/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4588/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV).

Cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Long Biên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lái xe ô tô Long Biên

08:22 | 28/11/2022

Ngày 22/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4611/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Long Biên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lái xe ô tô Long Biên.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

08:16 | 28/11/2022

Ngày 24/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4676/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh

04:30 | 14/11/2022

Ngày 08/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4308/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh.

Cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông Phương Nam thành Trường Trung học phổ thông May.

04:29 | 14/11/2022

Ngày 10/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông Phương Nam thành Trường Trung học phổ thông May.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

04:08 | 14/11/2022

Ngày 11/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:51 | 07/11/2022

Ngày 03/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023

04:53 | 02/11/2022

Ngày 31/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đồng ký ban hành Hướng dẫn số 285/HD-UBND-LĐLĐ về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn