Thông báo treo cờ Tổ quốc

Thông báo treo cờ Tổ quốc

05:54 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 936/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

05:54 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 3241/UBND-KGVX về việc tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm”

05:52 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 5028/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm” do Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại.

Thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

05:38 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 5047/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ

01:42 | 04/10/2023

Ngày 03/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Công văn số 3196/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống đau mắt đỏ.

Tăng cường công tác tuyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

01:41 | 04/10/2023

Ngày 03/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sáng kiến

04:07 | 02/10/2023

Ngày 28/9/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4865/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sáng kiến.

Triển khai công tác Y tế học đường năm học 2023-2024

04:06 | 02/10/2023

Ngày 28/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về việc triển khai công tác Y tế học đường năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong tổ chức, triển khai và tham gia Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023

04:05 | 02/10/2023

Ngày 29/9/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4872/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức, triển khai và tham gia Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn