Phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

05:05 | 13/02/2020

Ngày 13/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc đền Vù xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

01:37 | 11/02/2020

Ngày 05/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc đền Vù xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Phú Xá phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

01:37 | 11/02/2020

Ngày 05/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Phú Xá phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Phú Hữu xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

01:37 | 11/02/2020

Ngày 05/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Phú Hữu xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

01:37 | 11/02/2020

Ngày 05/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

01:37 | 11/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn