Triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:38 | 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022

10:38 | 19/04/2021

Ngày 15/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022.

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022

10:38 | 19/04/2021

Ngày 15/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội

02:26 | 15/04/2021

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

Tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2021

02:18 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2021.

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021

02:18 | 15/04/2021

Ngày 09/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội

02:14 | 15/04/2021

Ngày 13/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội

02:14 | 15/04/2021

Ngày 13/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2020.

02:12 | 15/04/2021

Ngày 08/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 1026/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn