Công nhận các Trường: Trung học phổ thông Quốc Oai, Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

Công nhận các Trường: Trung học phổ thông Quốc Oai, Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

09:45 | 18/01/2019

Ngày 17/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc công nhận các Trường: Trung học phổ thông Quốc Oai, Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

09:45 | 18/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Công nhận Trường Trung học cơ sở Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận 02 Trường: Trường Trung học cơ sở Đồng Tháp và Trung học cơ sở Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc công nhận 02 Trường: Trường Trung học cơ sở Đồng Tháp và Trung học cơ sở Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận Trường Trung học cơ sở Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận 03 Trường:  Trung học cơ sở Hoa Sơn, Trung học cơ sở Kim Đường, Trung học cơ sở Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc công nhận 03 Trường: Trung học cơ sở Hoa Sơn, Trung học cơ sở Kim Đường, Trung học cơ sở Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận Trường Trung học cơ sở Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận 02 Trường: Trung học cơ sở Thạch Hòa, Trung học cơ sở Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

01:55 | 17/01/2019

Ngày 16/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc công nhận 02 Trường: Trung học cơ sở Thạch Hòa, Trung học cơ sở Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn