Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Công An xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Công An xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Công An xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử nhà thờ Nguyễn Ba Chi xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử nhà thờ Nguyễn Ba Chi xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình - quán Tiến Văn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình - quán Tiến Văn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Đông Lai xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Đông Lai xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Đạo Ngạn xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Đạo Ngạn xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Quảng Lộc (đình Soi) xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Quảng Lộc (đình Soi) xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

10:28 | 21/01/2020

Ngày 10/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 143/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

10:27 | 21/01/2020

Ngày 10/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn