Kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

09:31 | 25/10/2021

Ngày 22/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:30 | 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

06:09 | 20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Đổi tên trường Trung cấp Tin học Tài chính Kế toán Hà Nội thành Trường Trung cấp Thủ đô

11:07 | 20/10/2021

Ngày 18/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4481/QĐ-UBND về việc đổi tên trường Trung cấp Tin học Tài chính Kế toán Hà Nội thành Trường Trung cấp Thủ đô.

Công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội

11:07 | 20/10/2021

Ngày 18/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4482/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội.

Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

06:05 | 18/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Đổi tên Trường Mẫu giáo Mầm non B thành Trường Mầm non B và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non B

10:17 | 12/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4429/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Mẫu giáo Mầm non B thành Trường Mầm non B và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Mầm non B.

Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

09:10 | 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022

08:48 | 08/10/2021

Ngày 07/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTC về việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn