Triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5683/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5673/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

09:00 | 17/10/2019

Ngày 14/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về việc triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019-2020

08:59 | 17/10/2019

Ngày 14/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5727/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019-2020.

Không công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn

06:43 | 07/10/2019

Ngày 07/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5547/QĐ-UBND về việc không công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn đối với bà Nguyễn Thị Thu Hòa.

Xếp hạng di tích Lịch sử miếu Bà tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

06:25 | 03/10/2019

Ngày 01/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5446/QĐ-UBND về việc Xếp hạng di tích Lịch sử miếu Bà tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019

06:25 | 03/10/2019

Ngày 01/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc Tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019.

Xếp hạng di tích Lịch sử miếu Ông tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

06:24 | 03/10/2019

Ngày 01/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5445/QĐ-UBND về việc Xếp hạng di tích Lịch sử miếu Ông tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn