An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021

An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021

03:36 | 22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021.

Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

03:36 | 22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Xếp hạng di tích Lịch sử lưu niệm danh nhân Nhà thờ danh nhân Nguyễn Bá Ký - Nguyễn Bá Kỳ

08:08 | 19/01/2021

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử lưu niệm danh nhân Nhà thờ danh nhân Nguyễn Bá Ký - Nguyễn Bá Kỳ.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Yên Thường

08:07 | 19/01/2021

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Yên Thường.

Xếp hạng di tích Lịch sử Văn chỉ Triều Đông

08:07 | 19/01/2021

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử Văn chỉ Triều Đông.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc quán Thượng (đền Thượng).

08:03 | 19/01/2021

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc quán Thượng (đền Thượng) xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

08:03 | 19/01/2021

Ngày 15/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Đồng Bảng (Thiên Phúc tự)

07:59 | 19/01/2021

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Đồng Bảng (Thiên Phúc tự) xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thành phố Hà Nội

08:51 | 18/01/2021

Ngày 14/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn