Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

02:48 | 13/08/2020

Ngày 12/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 52)

11:36 | 12/08/2020

Ngày 11/8/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 10/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 52).

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 50)

11:36 | 12/08/2020

Ngày 09/8/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 08/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 50).

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 52)

11:36 | 12/08/2020

Ngày 10/8/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 09/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 51)

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

11:35 | 12/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3481/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

11:35 | 12/08/2020

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945-02/9/2020).

11:35 | 12/08/2020

Ngày 10/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945-02/9/2020).

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Trong làng Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

11:34 | 12/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3482/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Trong làng Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử chùa Hưng Phúc và Từ chỉ thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

11:34 | 12/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3480/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử chùa Hưng Phúc và Từ chỉ thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn