Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6751/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6752/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6756/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội.

Tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2019

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2019.

Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

12:34 | 27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6765/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đối với bà Đỗ Kim Oanh.

Cho phép thành lập Trường Mầm non Himawari.

08:08 | 22/11/2019

Ngày 05/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6176/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Mầm non Himawari.

Cho phép thành lập Trường Mầm non Quốc tế KinderWorld.

08:08 | 22/11/2019

Ngày 05/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6177/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Mầm non Quốc tế KinderWorld.

Công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn

08:07 | 22/11/2019

Ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6698/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn.

Phối hợp tổ chức sự kiện "Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội"

04:59 | 19/11/2019

Ngày 13/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức sự kiện "Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội".

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn