Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

09:57 | 25/05/2020

Ngày 22/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1908/UBND-KGVX về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

09:57 | 25/05/2020

Ngày 22/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 1911/UBND-KGVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020.

Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

01:56 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2020

01:56 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 1864/UBND-KGVX về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

01:55 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 1868/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Công nhận Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh

01:55 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:38 | 18/05/2020

Ngày 12/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ thuật Hà Nội

08:38 | 18/05/2020

Ngày 13/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ thuật Hà Nội.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa

10:49 | 14/05/2020

Ngày 08/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn