Công điện Khẩn của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công điện Khẩn của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03:48 | 04/12/2020

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện Khẩn số 08/CĐ-UBND về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 73

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 32/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 73.

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hacinco phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Đống Đa thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội

03:35 | 02/12/2020

Ngày 30/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5330/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hacinco phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Đống Đa thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:35 | 02/12/2020

Ngày 01/12/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thái Việt đối với ông Nguyễn Cao Cương

03:34 | 02/12/2020

Ngày 30/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5344/QĐ-UBND về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thái Việt đối với ông Nguyễn Cao Cương.

Công nhận 27 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

04:19 | 27/11/2020

Ngày 24/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5243/QĐ-UBND về việc công nhận 27 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 72

04:19 | 27/11/2020

Ngày 24/11/2020, Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 31/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 72.

Thành lập đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2020

04:17 | 27/11/2020

Ngày 26/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5299/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

10:38 | 23/11/2020

Ngày 19/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn