Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:30 | 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại quận Nam Từ Liêm và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội" do Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tài trợ

03:28 | 21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại quận Nam Từ Liêm và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội" do Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tài trợ.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Hà Nội

06:09 | 20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4492/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Hà Nội.

Triển khai tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

06:08 | 20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 3612/UBND-KT về việc triển khai tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội

06:06 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4436/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Tổ chức Hội nghị "đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19"

06:04 | 18/10/2021

Ngày 13/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị "đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19".

Ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

06:00 | 18/10/2021

Ngày 14/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng".

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đối mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

05:59 | 18/10/2021

Ngày 15/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đối mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

10:17 | 12/10/2021

Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn