Đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố

Đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố

05:15 | 18/09/2023

Ngày 14/9/2023, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh ký ban hành Công văn số 2967/UBND-KTTH về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố.

Ủy quyền liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

09:40 | 13/09/2023

Ngày 04/7/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023

09:38 | 13/09/2023

Ngày 11/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4520/QĐ-UBND về việc công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023.

Phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã

08:58 | 11/09/2023

Ngày 05/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong một số lĩnh vực

11:14 | 06/09/2023

Ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023

11:13 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023.

Đôn đốc triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11:13 | 06/09/2023

Ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công văn số 2766/UBND-KTTH về việc đôn đốc triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023

11:12 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 2747/UBND-KTN về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023.

Phấn đấu giải ngân đạt trên 95% Kế hoạch đầu tư công năm 2023

11:12 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công các tháng còn lại của Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn