Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

12:35 | 27/11/2019

Ngày 21/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5234/UBND-KT về việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội

12:34 | 27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6766/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Phối hợp tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

12:32 | 27/11/2019

Ngày 25/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 5281/UBND-KT về việc phối hợp tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019.

Thành lập Bộ phận thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

08:09 | 22/11/2019

Ngày 05/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6192/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy

08:08 | 22/11/2019

Ngày 15/11/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 5120/UBND-KT về việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

08:07 | 22/11/2019

Ngày 19/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6684/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

08:07 | 22/11/2019

Ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6699/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

08:07 | 22/11/2019

Ngày 19/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6683/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất

08:07 | 22/11/2019

Ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6700/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn