Tiếp tục ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm

Tiếp tục ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm

05:39 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 3271/UBND-KTN về việc tiếp tục ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

01:43 | 04/10/2023

Ngày 29/9/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4902/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ

01:42 | 04/10/2023

Ngày 03/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 3206/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn Thành phố

11:03 | 26/09/2023

Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố

05:15 | 18/09/2023

Ngày 14/9/2023, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh ký ban hành Công văn số 2967/UBND-KTTH về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố.

Ủy quyền liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

09:40 | 13/09/2023

Ngày 04/7/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023

09:38 | 13/09/2023

Ngày 11/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4520/QĐ-UBND về việc công nhận giải thưởng Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023.

Phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã

08:58 | 11/09/2023

Ngày 05/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong một số lĩnh vực

11:14 | 06/09/2023

Ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn