Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

09:56 | 25/05/2020

Ngày 22/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1916/UBND-KT về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Triển khai thực hiện Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ của Quốc Hội

01:56 | 22/05/2020

Ngày 18/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1839/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ của Quốc Hội.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

01:56 | 22/05/2020

Ngày 15/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1831/UBND-KH&ĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng năm 2020

01:56 | 22/05/2020

Ngày 15/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 1825/UBND-KT về việc điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng năm 2020.

Triển khai thực hiện Thông báo số 2540-TB/TU ngày 31/3/2020 của Thành ủy Hà Nội

01:55 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1861/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông báo số 2540-TB/TU ngày 31/3/2020 của Thành ủy Hà Nội về ý kiến kết luận của đồng chí Bí Thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội và một số Tổng Công ty trực thuộc Đảng bộ Thành phố.

Triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại Kết luận số 44-KL/TU ngày 02/8/2019 của Thành ủy kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy

01:55 | 22/05/2020

Ngày 18/5/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1845/UBND-KH&ĐT về việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại Kết luận số 44-KL/TU ngày 02/8/2019 của Thành ủy kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy.

Triển khai Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024"

01:54 | 22/05/2020

Ngày 20/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc triển khai Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024".

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Mạng lưới nhóm hỗ trợ và tư vấn việc làm của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội" do tổ chức Mennonite Central Committee tài trợ

01:54 | 22/05/2020

Ngày 18/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Mạng lưới nhóm hỗ trợ và tư vấn việc làm của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội" do tổ chức Mennonite Central Committee tài trợ.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Cà Lồ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

01:54 | 22/05/2020

Ngày 15/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Cà Lồ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn