Thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:37 | 16/01/2019

Ngày 12/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

09:29 | 16/01/2019

Ngày 11/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn Thành phố

02:19 | 14/01/2019

Ngày 09/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

02:12 | 14/01/2019

Ngày 10/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chương trình hành động số 12/CTr-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:12 | 14/01/2019

Ngày 10/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội năm 2019

02:08 | 14/01/2019

Ngày 10/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội năm 2019.

Triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2019

10:58 | 11/01/2019

Ngày 10/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 138/UBND-KT về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2019.

Công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2018

04:59 | 09/01/2019

Ngày 05/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2018.

Công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2018

04:58 | 09/01/2019

Ngày 05/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn