Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục"

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục"

09:01 | 17/10/2019

Ngày 08/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5581/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục".

Triển khai công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tại Anh tháng 10 năm 2019

09:01 | 17/10/2019

Ngày 10/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc Triển khai công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tại Anh tháng 10 năm 2019.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới"

09:01 | 17/10/2019

Ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5695/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới".

Thành lập Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

09:00 | 17/10/2019

Ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5708/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

09:00 | 17/10/2019

Ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5699/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

09:00 | 17/10/2019

Ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 4517/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Thành lập Ban Giám khảo Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019

08:59 | 17/10/2019

Ngày 15/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5753/QĐ-HĐBCSPCNNT về việc Thành lập Ban Giám khảo Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019.

Kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:59 | 17/10/2019

Ngày 15/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5751/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:56 | 17/10/2019

Ngày 14/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn