Tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

08:25 | 28/11/2022

Ngày 23/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2023.

Công nhận điểm du lịch Làng nghề Mộc cao cấp Vạn Điểm

08:23 | 28/11/2022

Ngày 18/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Làng nghề Mộc cao cấp Vạn Điểm.

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè Linh Chiểu, kè Phương Độ, kè Cẩm Đình trên địa bàn huyện Phúc Thọ và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, công trình đê điều

08:22 | 28/11/2022

Ngày 22/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4592/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè Linh Chiểu, kè Phương Độ, kè Cẩm Đình trên địa bàn huyện Phúc Thọ và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, công trình đê điều.

Triển khai đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

08:20 | 28/11/2022

Ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 3944/UBND-KTTH về việc triển khai đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022

08:19 | 28/11/2022

Ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4687/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022.

Triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:18 | 28/11/2022

Ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

01:45 | 21/11/2022

Ngày 14/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:42 | 21/11/2022

Ngày 18/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Thành phố)

01:28 | 21/11/2022

Ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Thành phố).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn