Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020

Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 438/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

05:05 | 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

01:37 | 11/02/2020

Ngày 07/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

01:37 | 11/02/2020

Ngày 07/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch hành động số 26/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng Thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

01:36 | 11/02/2020

Ngày 07/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng Thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

05:36 | 05/02/2020

Ngày 05/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 367/UBND-KT về việc triển khai kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

12:34 | 02/02/2020

Ngày 30/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2020 của thành phố Hà Nội

08:25 | 31/01/2020

Ngày 30/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2020 của thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn