Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

11:51 | 19/08/2019

Ngày 13/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 3447/UBND-KT về việc Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình

11:50 | 19/08/2019

Ngày 13/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3446/UBND-KHĐT về việc Triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình.

Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Hội từ thiện Thánh hữu ngày sau tài trợ cho Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội

06:08 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Hội từ thiện Thánh hữu ngày sau tài trợ cho Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Triển khai Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố về thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn thanh quyết toán đối với các dự án còn vướng mắc giải phóng mặt bằng

06:08 | 12/08/2019

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3343/UBND-KH&ĐT về việc triển khai Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố về thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn thanh quyết toán đối với các dự án còn vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

08:42 | 05/08/2019

Ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4107/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:42 | 05/08/2019

Ngày 02/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nhà trẻ em xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội"

08:42 | 05/08/2019

Ngày 02/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4130/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nhà trẻ em xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội".

Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

03:58 | 01/08/2019

Ngày 31/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ứng trực phòng, chống cơn bão số 3

03:57 | 01/08/2019

Ngày 01/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND về việc ứng trực phòng, chống cơn bão số 3.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn