Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:38 | 19/04/2021

Ngày 15/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021

10:38 | 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021.

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020

02:26 | 15/04/2021

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020.

Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:26 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 1048/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội phát triển ngành nghề nông thôn từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân

02:18 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2021.

Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

02:17 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công nhận xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức, đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020

02:13 | 15/04/2021

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020.

Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:12 | 15/04/2021

Ngày 09/4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

06:53 | 09/04/2021

Ngày 08/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn