Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

02:11 | 12/08/2022

Ngày 10/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Thúc đẩy triển khai thực hiện; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố

09:06 | 08/08/2022

Ngày 03/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc thúc đẩy triển khai thực hiện; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố.

Tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022

08:15 | 02/08/2022

Ngày 21/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc

08:13 | 02/08/2022

Ngày 25/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc.

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2025

07:54 | 21/07/2022

Ngày 13/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

07:42 | 12/07/2022

Ngày 11/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Triển khai hoạt động hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước năm 2022

04:32 | 08/07/2022

Ngày 06/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc triển khai hoạt động hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước năm 2022.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

10:01 | 01/07/2022

Ngày 27/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:12 | 01/07/2022

Ngày 27/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn