Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Đông

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Đông

02:48 | 13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Đông.

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Thái Hòa

02:48 | 13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Thái Hòa.

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Sơn

02:48 | 13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Sơn.

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND thị trấn Tây Đằng

02:48 | 13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3513/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND thị trấn Tây Đằng.

Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Khánh Thượng

02:48 | 13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Khánh Thượng.

Kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội

11:36 | 12/08/2020

Ngày 10/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội.

Tập trung thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy và Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội

11:35 | 12/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 3692/UBND-KT về việc tập trung thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy và Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội.

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

11:35 | 12/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 3691/UBND-KT về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Thành lập Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão công trình cống Liên Mạc năm 2020

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3473/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão công trình cống Liên Mạc năm 2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn