Thực hiện năm 2020 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Thực hiện năm 2020 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"

04:36 | 19/03/2020

Ngày 12/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc thực hiện năm 2020 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020".

Kiểm tra công tác giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

04:36 | 19/03/2020

Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc kiểm tra công tác giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác QLNN hoạt động chợ và chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn Thành phố

04:35 | 19/03/2020

Ngày 13/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 871/UBND-KT về việc tăng cường công tác QLNN hoạt động chợ và chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn Thành phố.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội" do Tổ chức Christoffel-Blindenmission (CBM)/Đức tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

04:34 | 19/03/2020

Ngày 18/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội" do Tổ chức Christoffel-Blindenmission (CBM)/Đức tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại Hà Nội" do Tổ chức Family Health International/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

04:34 | 19/03/2020

Ngày 18/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại Hà Nội" do Tổ chức Family Health International/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

09:24 | 10/03/2020

Ngày 28/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 647/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020

09:23 | 10/03/2020

Ngày 03/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020.

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn Thành phố

09:23 | 10/03/2020

Ngày 02/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn Thành phố.

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:23 | 10/03/2020

Ngày 02/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn