Hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:44 | 26/10/2022

Ngày 25/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:11 | 25/10/2022

Ngày 24/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Trì thuộc UBND huyện Thanh Trì trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thanh Trì, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thanh Trì và Trạm Khuyến nông huyện Thanh Trì thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11:30 | 24/10/2022

Ngày 14/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3880/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Trì thuộc UBND huyện Thanh Trì trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thanh Trì, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thanh Trì và Trạm Khuyến nông huyện Thanh Trì thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh thuộc UBND huyện Mê Linh trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mê Linh, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mê Linh và Trạm Khuyến nông huyện Mê Linh thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11:30 | 24/10/2022

Ngày 14/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3879/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh thuộc UBND huyện Mê Linh trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mê Linh, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mê Linh và Trạm Khuyến nông huyện Mê Linh thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chương Mỹ thuộc UBND huyện Chương Mỹ trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chương Mỹ, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Chương Mỹ và Trạm Khuyến nông huyện Chương Mỹ thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11:30 | 24/10/2022

Ngày 14/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3876/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chương Mỹ thuộc UBND huyện Chương Mỹ trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chương Mỹ, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Chương Mỹ và Trạm Khuyến nông huyện Chương Mỹ thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội đến năm 2025

09:28 | 18/10/2022

Ngày 17/10/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3885/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

01:45 | 19/09/2022

Ngày 10/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thành phố thực phẩm thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026" do Tổ chức Rikolto International tài trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03:48 | 31/08/2022

Ngày 30/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 3117/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thành phố thực phẩm thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026" do Tổ chức Rikolto International tài trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025

03:47 | 31/08/2022

Ngày 30/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 3119/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn