Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3468/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

11:29 | 06/07/2020

Ngày 24/6/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội

03:11 | 06/09/2019

Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội

12:50 | 26/08/2019

Ngày 20/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn Thành phố

07:14 | 26/07/2019

Ngày 12/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2952/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn Thành phố.

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội

09:45 | 18/01/2019

Ngày 17/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội.

Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

04:09 | 29/11/2018

Ngày 29/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6485/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn