Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

03:48 | 12/03/2021

Ngày 09/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đáy trên địa bàn các xã: Phú Nam An, Hòa Chính, huyện Chương Mỹ

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5323/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đáy trên địa bàn các xã: Phú Nam An, Hòa Chính, huyện Chương Mỹ.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5322/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi, Sông Đáy trên địa bàn xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5321/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi, Sông Đáy trên địa bàn xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì.

Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì

11:03 | 11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3468/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

11:29 | 06/07/2020

Ngày 24/6/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội

03:11 | 06/09/2019

Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn