Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

09:03 | 08/08/2022

Ngày 05/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022

09:02 | 08/08/2022

Ngày 05/8/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022.

Thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật

11:03 | 05/05/2022

Ngày 28/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 1281/UBND-KT về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật.

Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030.

11:05 | 05/04/2022

Ngày 04/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030.

Ban hành Kế hoạch phát triển bò cái nền trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

11:04 | 05/04/2022

Ngày 04/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển bò cái nền trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

11:11 | 23/03/2022

Ngày 22/3/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2021-2025 tại các huyện, thị xã Sơn Tây trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"

09:52 | 17/03/2022

Ngày 15/3/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2021-2025 tại các huyện, thị xã Sơn Tây trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025".

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

09:51 | 02/03/2022

Ngày 25/02/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

03:52 | 07/02/2022

Ngày 07/02/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn