Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968-15/5/2018)

07:49 | 10/02/2018

Ngày 09/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968-15/5/2018).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn