Hà Nội sẽ xử lý ngay những vụ việc tham nhũng nổi cộm

11:36 | 03/02/2010

Thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn, thành phố Hà Nội quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan Nhà nước của Thành phố trong sạch, vững mạnh.

 

Từ nay đến năm 2020, Thành phố sẽ tập vào một số nhóm giải pháp PCTN như: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác này.

 

Thành phố sẽ đẩy mạnh việc xử lý ngay những vụ việc tham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức…

 

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

 

Thùy Trang


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn