Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020)

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5319/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn