Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn