Phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã

08:58 | 11/09/2023

Ngày 05/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX; Góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội; Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển KTTT cả chiều rộng và chiều sâu.

Đề án áp dụng với các đối tượng là HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX thuộc các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đề án tiếp cận nghiên cứu hoạt động của các HTX trên địa bàn Thành phố; thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ của Đề án gồm: Hỗ trợ tuyên truyền về KTTT, HTX; Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT; Hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX; Hỗ trợ củng cố tổ chức KTTT, HTX; Hỗ trợ HTX, Quỹ tín dụng nhân dân chuyển đổi số; Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về KTTT; Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh; Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm,…

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn