Tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đê điều, thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

01:30 | 23/12/2010

UBND Thành phố Hà Nội vừa ký Thông báo số 435/TB-UBND về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đê điều, thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Nội dung văn bản viết:

Ngày 13/12/2010, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Trịnh Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đê điều, thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và tạm ứng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011.

Cùng dự họp có các đồng chí: Phó Văn phòng UBND Thành phố, Phó Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì; lãnh đạo các Ban Quản lý dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT và huyện Ba Vì quản lý thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Sau khi nghe các Ban Quản lý dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện Ba Vì báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đê điều, thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và tạm ứng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011; ý kiến tham gia của các đại biểu cùng dự họp, đồng chí Trịnh Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

Về các dự án đê, kè chống sạt lở do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: Với 3 dự án kéo dài các kè: Thuần Mỹ, Minh Quang và Khánh Thượng: Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng, hoàn thành trước ngày 25/12/2010; hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện việc thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2010. Với các dự án: Mở rộng, nâng cấp đê hữu Hồng đoạn từ K30+850 đến K34+100, xã Sen Chiểu, kè Linh Chiểu, kè Đại Gia, kè Hồng Hà, hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện việc thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2010. Với kè Tráng Việt, yêu cầu Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án: Phối hợp cùng UBND: Huyện Mê Linh, xã Tráng Việt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình và đường thi công, hoàn thành trước ngày 20/12/2010 (nếu vướng mắc không thể giải quyết được, lập biên bản làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND Thành phố để cho dừng dự án); đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện việc thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2010 để kết thúc dự án trong năm 2010.

Với vị trí có hố sụt, thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý. Với dự án xử lý khẩn cấp các kè: Ngọc Lâm, Thọ An, Minh Châu, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh kè, khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu; có văn bản báo cáo, đề xuất bổ sung danh mục, bố trí vốn cho dự án.

Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì làm chỉ đầu tư: Dự án kiên cố hóa kênh Trung Hà, Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình đảm bảo đưa nước phục vụ sản xuất, đồng thời xác định khối lượng hoàn thành, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, thực hiện việc giải ngân hết vốn đã phân bổ cho dự án năm 2010 xong trước ngày 31/12/2010; Với hồ Yên Hồng 2: Xét sự cần thiết, hiệu quả, tính khả thi của dự án chưa thật sự bức súc, UBND Thành phố thống nhất tạm dừng dự án, điều chuyển kinh phí đã bố trí cho dự án xây dựng hồ Yên Hồng 2 để thanh toán cho khối lượng hoàn thành trong năm 2010 của dự án kiên cố hóa kênh Trung Hà. Với dự án xây dựng hồ Đồng Xô, Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, xác định khối lượng hoàn thành, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, thực hiện việc giải ngân hết vốn đã phân bổ cho dự án năm 2010.

Về dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo: Khẩn trương triển khai các thủ tục chỉ định đơn vị tư vấn sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của UBND Thành phố; Chỉ đạo khẩn trương lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình; hoàn chỉnh các thủ tục chỉ định đơn vị thi công; Phối hợp với UBND: huyện Ba Vì và các xã có liên quan để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng công trình đầu mối trong Quý I năm 2011. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để huy động nguồn vốn thực hiện dự án.

Để đảm bảo thanh toán hết khối lượng của các dự án hoàn thành trong năm 2010; kịp thời báo cáo đề xuất bổ sung danh mục và sử dụng hết nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được bố trí, tạm ứng, UBND Thành phố yêu cầu:

Các Ban Quản lý dự án rà soát toàn bộ các dự án, báo cáo chính thức, cụ thể khối lượng hoàn thành trong năm 2010, tiến độ thực hiện, giải ngân, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn, đề xuất bổ sung danh mục …

Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày  17/12/2010.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định điều chuyển vốn cho các dự án và có văn bản gửi Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.  


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn