triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố

12:15 | 08/01/2010

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi một số sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc kiểm tra thực tế triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra với thành phần gồm đại diện các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Qui hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Ban Chỉnh trang đô thị Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Giáo dục Đào tạo và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

UBND Thành phố cũng mời đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội và HĐND Thành phố cùng tham gia đoàn kiểm tra.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện. Việc kiểm tra các dự án sẽ tiến hành chậm nhất vào ngày 07/12 tới.
 

 

Trần Khải


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn