Thành lập Tổ Công tác Thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2018

03:47 | 09/10/2018

Ngày 08/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 5372/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác Thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn