Xử lý vấn đề Báo Đại đoàn kết ngày 26/11/2013 có bài phản ánh về bảo quản di vật khảo cổ Hoàng Thành

01:56 | 03/12/2013

Ngày 29/11/2013, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Đình Hồng ký ban hành Công văn số 6842/VP-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc về việc xử lý vấn đề Báo Đại đoàn kết ngày 26/11/2013 có bài phản ánh về bảo quản di vật khảo cổ Hoàng Thành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn