Xử lý thông tin Báo Dân trí ngày 08/11/2013 có bài phản ánh "Sản phụ tử vong vì bác sỹ không mổ lấy thai lưu?"

03:59 | 13/11/2013

Ngày 12/11/2013, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Đình Hồng ký ban hành Công văn số 6415/VP-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của  Phó Chủ tịch Ủy ban nhần dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc về việc xử lý thông tin Báo Dân trí ngày 08/11/2013 có bài phản ánh "Sản phụ tử vong vì bác sỹ không mổ lấy thai lưu?".

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn