Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xe điện, xe lăn điện dành cho người khuyết tật - khởi nghiệp kinh doanh" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Trung tâm Hỗ trợ độc lập của người khuyết tật Hà Nội

02:48 | 11/09/2018

Ngày 10/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4783/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xe điện, xe lăn điện dành cho người khuyết tật - khởi nghiệp kinh doanh" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Trung tâm Hỗ trợ độc lập của người khuyết tật Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn