Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:52 | 20/06/2023

Ngày 20/6/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 1859/UBND-KTN về việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố khi hệ thống điện quốc gia đang gặp khó khăn về cung ứng điện, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức và gương mẫu đi đầu trong sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình; chịu trách nhiệm trong thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiết giảm công suất sử dụng điện tại công sở, đơn vị. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm hè 2023; phối hợp với ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội cùng chia sẻ khó khăn trong giai đoạn nắng nóng thiếu nguồn,…

UBND Thành phố giao Sở Công thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các biện pháp về tiết giảm phụ tải và việc huy động các nguồn điện dự phòng tại chỗ để hỗ trợ cấp điện cho thành phố Hà Nội; Chủ trì cùng EVNHANOI và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Thành phố các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn