Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội

02:20 | 16/05/2013

Ngày 13/5/2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu - Trưởng ban chỉ đạo Thương mại điện tử ký ban hành Quyết định số 3056/QĐ-BCĐTMĐTTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn