Thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Công ty TNHH SAS-CTAMAD năm 2020

Thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Công ty TNHH SAS-CTAMAD năm 2020

10:11 | 15/07/2020

Ngày 02/7/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2880/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Công ty TNHH SAS-CTAMAD năm 2020.

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

10:11 | 15/07/2020

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tiền Phong

10:11 | 15/07/2020

Ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tiền Phong.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Khen thưởng thành tích trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

10:11 | 15/07/2020

Ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020.

Khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 thuộc quận Cầu Giấy

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2824/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 thuộc quận Cầu Giấy.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

10:11 | 15/07/2020

Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số

10:11 | 15/07/2020

Ngày 07/7/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2912/UBND-KT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn