Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6756/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội.

Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6750/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2019

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2019.

Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

12:35 | 27/11/2019

Ngày 21/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5234/UBND-KT về việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6744/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6752/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh đỗ đại học điểm cao năm học 2018-2019

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6748/QĐ-UBND về việc khen thưởng học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh đỗ đại học điểm cao năm học 2018-2019.

Khen thưởng thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6747/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

12:35 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6749/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn