Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5557/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2000 tại các phường Đồng Mai, Phú Lãm và Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

09:02 | 17/10/2019

Ngày 04/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5515/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2000 tại các phường Đồng Mai, Phú Lãm và Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5636/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đoàn Thịnh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố

09:01 | 17/10/2019

Ngày 08/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 4450/UBND-ĐT về việc Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan), huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/500

09:01 | 17/10/2019

Ngày 08/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5582/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan), huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/500.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5656/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới (2014-2019)

09:01 | 17/10/2019

Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5648/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới (2014-2019).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn