Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019

Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019

11:15 | 21/01/2019

Ngày 21/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn