Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019

06:09 | 12/08/2019

Ngày 02/8/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 3309/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

Thông tin báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố quý II/2019

07:44 | 11/07/2019

Ngày 09/7/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 2854/UBND-TKBT về việc thông tin báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố quý II/2019.

Thông tin báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố

03:25 | 27/03/2019

Thông tin báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố.

Thông tin báo chí về Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 03 (từ ngày 14-18/01/2019) và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 04 năm 2019

11:20 | 21/01/2019

Thông tin báo chí về Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 03 (từ ngày 14-18/01/2019) và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 04 năm 2019.

Thông tin báo chí về Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 02 (từ ngày 4-13/01/2019) và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 03 năm 2019

09:28 | 16/01/2019

Thông tin báo chí về Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 02 (từ ngày 4-13/01/2019) và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 03 năm 2019.

Thông tin báo chí về Công tác triển khai Kế hoạch phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

09:28 | 16/01/2019

Thông tin báo chí về Công tác triển khai Kế hoạch phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn