Thông cáo báo chí về các dự thảo Nghị quyết của thành phố Hà Nội

Thông cáo báo chí về các dự thảo Nghị quyết của thành phố Hà Nội

05:03 | 14/09/2022

Thông cáo báo chí về các dự thảo Nghị quyết của thành phố Hà Nội diễn ra tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội chiều ngày 09/9/2022.

Thông tin về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội.

01:49 | 04/07/2022

Thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 06 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 và công tác phục vụ Tết

12:17 | 27/01/2022

Chiều 26/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02, công tác chuẩn bị phục vụ Nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì họp báo.

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021

04:33 | 30/06/2021

Ngày 24/6/2021, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Anh Dũng ký ban hành Thông cáo báo chí số 04/TC-UBND về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021.

Thông cáo báo chí về kết quả Hội nghị Giao ban trực tuyến tháng 5/2021 của UBND Thành phố

09:48 | 31/05/2021

Ngày 27/5/2021, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Anh Dũng ký ban hành Thông cáo báo chí số 03/TC-UBND về kết quả Hội nghị Giao ban trực tuyến tháng 5/2021 của UBND Thành phố.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/11 đến ngày 10/11/2020

07:36 | 17/11/2020

Ngày 12/11/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 30/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/11 đến ngày 10/11/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 19/10 đến ngày 26/10/2020

03:57 | 29/10/2020

Ngày 28/10/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 29/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 19/10 đến ngày 26/10/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2020

06:11 | 08/10/2020

Ngày 08/10/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 28/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 21/9 đến ngày 28/9/2020

08:52 | 30/09/2020

Ngày 30/9/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 27/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 21/9 đến ngày 28/9/2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn