Thông cáo báo chí về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội

Thông cáo báo chí về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội

09:56 | 25/05/2020

Ngày 22/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11/5 đến ngày 18/5/2020

01:54 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 08/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11/5 đến ngày 18/5/2020.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II năm 2020

08:38 | 18/05/2020

Ngày 12/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 06/TC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II năm 2020.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2019 theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020

10:49 | 14/05/2020

Ngày 08/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 05/TC-UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2019 theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2020

10:48 | 14/05/2020

Ngày 12/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 07/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 04/5 đến ngày 11/5/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 20/4 đến ngày 27/4/2020

05:44 | 29/04/2020

Ngày 28/4/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 04/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 20/4 đến ngày 27/4/2020.

Một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 6/4 đến ngày 13/4/2020

07:36 | 17/04/2020

Ngày 14/4/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 02/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 6/4 đến ngày 13/4/2020.

Thông tin kết quả Hội nghị giao ban công tác quý I/2020 của UBND Thành phố

08:07 | 14/04/2020

Ngày 07/4/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo số 01/TC-UBND về việc thông tin kết quả Hội nghị giao ban công tác quý I/2020 của UBND Thành phố.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/12/2019 - 06/01/2020

01:17 | 03/04/2020

Ngày 08/01/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 74/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/12/2019 - 06/01/2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn