Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

11:32 | 06/07/2020

Ngày 02/7/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 16/TC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 15/6 đến ngày 23/6/2020

10:05 | 06/07/2020

Ngày 25/6/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 15/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 15/6 đến ngày 23/6/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 08/6 đến ngày 16/6/2020

02:01 | 18/06/2020

Ngày 17/6/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 14/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 08/6 đến ngày 16/6/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/6 đến ngày 09/6/2020

09:29 | 16/06/2020

Ngày 10/6/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 13/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/6 đến ngày 09/6/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/5 đến ngày 02/6/2020

02:21 | 05/06/2020

Ngày 04/6/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 12/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/5 đến ngày 02/6/2020.

Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng cuối năm 2020

02:19 | 05/06/2020

Ngày 03/6/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 11/TC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng cuối năm 2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2020

02:11 | 28/05/2020

Ngày 26/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 10/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2020.

Thông cáo báo chí về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội

09:56 | 25/05/2020

Ngày 22/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11/5 đến ngày 18/5/2020

01:54 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 08/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11/5 đến ngày 18/5/2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn