Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 01/2020

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 01/2020

01:36 | 11/02/2020

Ngày 07/02/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 405/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố tháng 01/2020.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 06-13/01/2020

08:09 | 20/01/2020

Ngày 14/01/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 183/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 06-13/01/2020.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 23 - 30/12/2019

12:40 | 06/01/2020

Ngày 31/12/2019, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5811/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 23 - 30/12/2019.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 09 - 16/12/2019

02:04 | 26/12/2019

Ngày 18/12/2019, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5612/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 09 - 16/12/2019.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-23/12/2019

01:58 | 26/12/2019

Ngày 24/12/2019, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5707/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-23/12/2019.

Thông cáo báo chí về việc thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

11:14 | 18/12/2019

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông cáo báo chí về việc thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/11 - 02/12/2019

08:00 | 11/12/2019

Ngày 03/12/2019, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5392/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/11 - 02/12/2019.

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 11/2019

08:00 | 11/12/2019

Ngày 02/12/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5370/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 11/2019.

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-22/11/2019

12:32 | 27/11/2019

Ngày 26/11/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5293/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-22/11/2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn