Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/12/2019 - 06/01/2020

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/12/2019 - 06/01/2020

01:17 | 03/04/2020

Ngày 08/01/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 74/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/12/2019 - 06/01/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-23/3/2020

01:16 | 03/04/2020

Ngày 24/3/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 986/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-23/3/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 23-30/3/2020

01:16 | 03/04/2020

Ngày 31/3/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 1093/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 23-30/3/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02-9/3/2020

04:36 | 19/03/2020

Ngày 11/3/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 820/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02-9/3/2020.

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 09-16/3/2020

04:35 | 19/03/2020

Ngày 17/3/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 909/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 09-16/3/2020.

Thông cáo báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố Tháng 02/2020

09:23 | 10/03/2020

Ngày 03/3/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 688/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố Tháng 02/2020.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 10-15/02/2020

04:19 | 28/02/2020

Ngày 18/02/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 532/UBND-TKBT về Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 10-15/02/2020.

Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18-24/2/2020

12:41 | 27/02/2020

Ngày 25/02/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 612/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18-24/02/2020.

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 01/2020

01:36 | 11/02/2020

Ngày 07/02/2020, thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 405/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố tháng 01/2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn