Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-22/11/2019

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-22/11/2019

12:32 | 27/11/2019

Ngày 26/11/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5293/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-22/11/2019.

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11-15/11/2019

04:56 | 19/11/2019

Ngày 19/11/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 5170/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 11-15/11/2019.

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/10 - 04/11/2019

03:13 | 06/11/2019

Ngày 04/11/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4957/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/10 - 04/11/2019.

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18 - 25/10/2019

10:30 | 04/11/2019

Ngày 30/10/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4852/UBND-TKBT về Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18 - 25/10/2019.

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 10/2019

10:23 | 04/11/2019

Ngày 01/11/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4926/UBND-TKBT về thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 10/2019.

Thông cáo báo chí về Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024

10:20 | 24/10/2019

Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông cáo báo chí về Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024.

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 14-21/10/2019

10:41 | 23/10/2019

Ngày 22/10/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4682/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 14-21/10/2019.

Thông cáo báo chí về việc khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, cung cấp nước sạch cho nhân dân (từ ngày 17/10/2019 đến ngày 21/10/2019).

10:41 | 23/10/2019

Ngày 22/10/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4691/UBND-TKBT về Thông cáo báo chí về việc khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, cung cấp nước sạch cho nhân dân (từ ngày 17/10/2019 đến ngày 21/10/2019).

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/9-04/10/2019

09:02 | 17/10/2019

Ngày 07/10/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4412/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 30/9-04/10/2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn