Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

11:33 | 06/07/2020

Ngày 02/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:29 | 06/07/2020

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:01 | 18/06/2020

Ngày 15/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

09:29 | 16/06/2020

Ngày 10/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:29 | 16/06/2020

Ngày 10/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

02:22 | 05/06/2020

Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

02:22 | 05/06/2020

Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

02:21 | 05/06/2020

Ngày 03/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

02:12 | 28/05/2020

Ngày 25/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1942/UBND-KSTTHC về việc thực hiện Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn