Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:38 | 16/01/2019

Ngày 12/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

01:15 | 09/01/2019

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:35 | 05/01/2019

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:10 | 04/12/2018

Ngày 03/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

03:44 | 29/11/2018

Ngày 26/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghiệp nặng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

03:44 | 29/11/2018

Ngày 27/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6471/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghiệp nặng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

03:43 | 29/11/2018

Ngày 27/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6470/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ Hà Nội, các Sở chủ quản, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:19 | 27/11/2018

Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6395/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ Hà Nội, các Sở chủ quản, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường cung cấp thông tin đến người dân, tổ chức và mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý

11:19 | 21/11/2018

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5689/UBND-SNV về việc tăng cường cung cấp thông tin đến người dân, tổ chức và mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn