Xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố

08:31 | 29/11/2013

Ngày 22/11/2013, Thừa lệnh Chủ tịch, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Công văn số 8908/UBND-TH thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo về việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn