Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4640/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 03 tập thể, 11 cá nhân trên địa bàn Thành phố, đã có thành tích trong phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” (Có danh sách kèm theo).

Mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để thực hiện.

*Cùng ngày, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4642/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa ra khỏi Hồ Tây (Có danh sách kèm theo).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn