Phân loại lại đơn vị hành chính xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ là đơn vị hành chính xã loại II

02:15 | 15/04/2021

Ngày 12/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ là đơn vị hành chính xã loại II.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn