Tặng Bằng khen cho học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh thi đỗ đại học điểm cao năm học 2017-2018

02:07 | 03/11/2018

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6050/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho học sinh là người dân tộc thiểu số, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh thi đỗ đại học điểm cao năm học 2017-2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn