Ban hành Danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung

05:15 | 18/09/2023

Ngày 11/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký Quyết định số 4537/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban hành Danh mục định hướng các vùng sản xuất lúa chất lượng cao chuyên canh tập trung; Vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung; Vùng sản xuất cây ăn quả giá trị kinh tế cao chuyên canh tập trung; Vùng sản xuất hoa, cây cảnh chuyên canh tập trung; Vùng sản xuất chè chất lượng cao chuyên canh tập trung; Vùng trồng cây dược liệu; Vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trâu, bò.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm về tính chính xác và sự phù hợp của Danh mục đề xuất với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được UBND Thành phố phê duyệt; Chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật, bổ sung kịp thời nhằm bảo đảm sự phát triển hiệu quả của các vùng/khu sản xuất chuyên canh tập trung.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn