Triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389/TP theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ

02:28 | 06/09/2019

Ngày 04/9/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3809/BCĐ389/TP-CQTT về việc Triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389/TP theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn