Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại trung tâm nhân đạo

03:23 | 26/09/2019

Ngày 26/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 4196/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại trung tâm nhân đạo.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn