Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023, thành phố Hà Nội

03:20 | 19/01/2023

Ngày 18/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn