Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão

05:17 | 27/09/2023

Ngày 26/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 3111/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

Theo đó, để chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô; Công an Thành phố; Các Sở, ngành liên quan; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành Khu LHXLCT Nam Sơn và Khu CLCTR Xuân Sơn về công tác phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, các hồ chứa nước rỉ rác trong mùa mưa bão.

Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an Thành phố duy trì chế độ trực, nắm chắc tình hình về các sự cố môi trường trong mùa mưa bão, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó kịp thời cá sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các cơ sở có nguy cơ trên địa bàn chủ động tích cực phòng ngừa, kiểm tra, rà soát đánh giá các nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra; công khai thông tin về các nguy cơ có thể gây ra sự cố môi trường; thực hiện ứng phó sự cố môi trường và huy động các nguồn lực tham gia ứng phó thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ trên địa bàn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn