Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm

11:10 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4292/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm là 35 dự án, với diện tích 305,59 ha.

Điều chỉnh, bổ sung số dự án và diện tích ghi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND Thành phố thành 225 dự án, với tổng diện tích 1.146,64 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn