Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án 1000 năm

09:26 | 16/05/2010

Thực hiện Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, UBND Thành phố vừa xây dựng Kế hoạch số 51/KH-UBND.

 

 

 

Theo đó, để tập trung triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án; tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, UBND Thành phố giao Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp, rà soát kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động chương trình, đề án, các dự án thuộc kế hoạch kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được Chính phủ phê duyệt và Thành phố thống nhất; kịp thời tham mưu đề xuất với UBND Thành phố, Ban chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trong thực hiện các cơ chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị thuộc Thành phố và giữa Thành phố với các Bộ, Ngành Trung ương; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đảm bảo đúng tiến độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước… có kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long theo chỉ đạo của Thành phố. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác giữ vững đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Quốc gia và Thành phố năm 2010; Thực hiện thắng lợi, có kết quả Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 50/CTr-UBND của UBND Thành phố về đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế; Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch chung và quy hoạch kinh tế xã hội, tạo tiền đề và điều kiện cho phát triển Thủ đô năm 2010 và những năm tiếp theo; Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại của Thủ đô với cả nước và Quốc tế…

 

 

 

 

 

 

Đặng Huyền


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn