Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

11:38 | 11/10/2023

Ngày 06/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UBND về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).

Theo đó, công nhận công trình: Xây dựng Trường THCS thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm là công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn