Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023)

05:55 | 06/10/2023

Ngày 03/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4965/QĐ-UBND về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023) và khen thưởng thành tích trong triển khai xây dựng công trình.

Theo đó, công nhận 02 công trình thuộc quận Long Biên là công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023); tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho tập thể Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình “Đầu tư cải tạo, nâng cấp Công viên 02 khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên”.

Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của UBND quận Long Biên để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn