Hà Nội đã rà soát được 1816 thủ tục hành chính

09:44 | 10/06/2010

Theo báo cáo số 64/BC-UBND của UBND Thành phố, tính đến ngày 12/5/2010, Hà Nội đã rà soát được 1816 thủ tục hành chính, 1867 mẫu đơn, tờ khai (mẫu 2a) và 586 yêu cầu, điều kiện (mẫu 2b). Số Thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp sở, ngành là 1361, cấp huyện là 300 và cấp xã là 155 thủ tục.

 

Trong số 1816 TTHC được rà soát có 524 TTHC giữ nguyên (cấp thành phố: 402; cấp huyện: 58; cấp xã: 64 thủ tục); Số TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 1101 thủ tục (trong đó cấp thành phố: 814, cấp huyện: 201, cấp xã: 86 thủ tục); Có 45 TTHC kiến nghị thay thế (cấp thành phố: 16, cấp huyện: 28, cấp xã: 01 thủ tục); Số TTHC kiến nghị bãi bỏ là 146 thủ tục (cấp thành phố: 129, cấp huyện: 13 và cấp xã: 04 thủ tục). Tỷ lệ đơn giản hoá toàn thành phố đạt 71,2 %.

 

Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục triển khai Quyết định số 1412/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về các phương án kiến nghị đơn giản hoá TTHC, trong đó có nêu cụ thể về từng giai đoạn đối với TTHC thuộc và không thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

 

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ tổ chức hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo, báo cáo khen thưởng…phục vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn thống kê và giai đoạn rà soát TTHC TP Hà Nội vào ngày 28/5/2010...

Phương Thanh


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn