Công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

05:09 | 28/09/2022

Ngày 26/9/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn