Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý đường sắt - Bộ Giao thông vận tải, phường Phú Lương, quận Hà Đông; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hà Đông thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố

02:01 | 18/06/2020

Ngày 12/6/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý đường sắt - Bộ Giao thông vận tải, phường Phú Lương, quận Hà Đông; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hà Đông thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn