Kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố, kịp thời xử lý cây có nguy cơ gây nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước và trong mùa mưa bão năm 2020

02:22 | 05/06/2020

Ngày 02/6/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 2132/UBND-ĐT về việc kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố, kịp thời xử lý cây có nguy cơ gây nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước và trong mùa mưa bão năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn