Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2023

08:28 | 25/08/2023

Ngày 23/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4234/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng làm việc theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương: Số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014; Số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; báo cáo UBND Thành phố kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn