Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 418

10:42 | 21/09/2023

Ngày 19/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4676/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 418 (đường vành đai Thị trấn), tỷ lệ 1/500, tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 418 (đường vành đai Thị trấn), tỷ lệ 1/500, huyện Phúc Thọ với các nội dung chính như: Vị trí và hướng tuyến đường; Cấp hạng tuyến đường; Quy mô mặt cắt ngang điển hình tuyến đường; Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường; Các nút giao thông trên tuyến đường.
UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này.

Giao UBND huyện Phúc Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ cho UBND thị trấn Phúc Thọ, UBND xã Trạch Mỹ Lộc và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn