Thành lập Tổ Công tác rà soát, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước

05:55 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4992/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác rà soát, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Trong đó, Tổ công tác có 12 thành viên do đồng chí Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng là Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đề xuất các giải pháp để giải quyết những tồn tại, bất cập của cơ chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước mà nay 03 đơn vị đang quản lý và các nội dung khác có liên quan để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét phương án giải quyết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn