Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường trung học cơ sở tại Hà Nội”

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường trung học cơ sở tại Hà Nội” do Tổ chức Adoptionscentrum Thụy Điển (ACS) – Văn phòng Đại diện tại Hà Nội tài trợ.

Dự án nhằm mục tiêu chấm dứt mọi hình thức xâm hại trẻ em tại trường học; nâng cao năng lực giáo viên, phụ huynh và học sinh về phòng chống bạo lực giới trong các trường THCS tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Dự án sẽ triển khai một số nội dung chính như: Tổ chức các khóa tập huấn cho lãnh đạo, giáo viên trong trường, nhóm phụ huynh nòng cốt, nhóm học sinh nòng cốt, hướng dẫn nhóm học sinh nòng cốt về phòng ngừa bắt nạt trẻ em, thúc đẩy quyền trẻ em, phòng ngừa bạo lực học đường, bạo lực giới…

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn