Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải đối với ông Từ Minh Tuấn

08:25 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải đối với ông Từ Minh Tuấn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn